Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Progesteron

Klassificering: B

Preparat: Crinone, Crinone®, Cyclogest, Lugesteron 100 mg -kapseli, pehmeä, Lugesteron 200 mg -kapseli, pehmeä, Lutinus, Progeffik, Progesteron, Progesteron Dak, Progesteron MIC APL, Progesteron Streuli, Prolutex, Prolutex 25 mg Injektionslösung, Prontogest 100 mg/ml soluzione, Utrogest, Utrogestan, Utrogestan 100mg Capsules

ATC kod: G03DA04

Substanser: progesteron

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

Progesterone is used as luteal support for women who are regulated downwards with GnRH agonists during ovulation induction with gonadotropins in assisted reproduction [1]. In the US, progesterone is used for hormonal replacement, contraception, and infertility; administered orally, intravaginally, parenterally, and via IUD [2].

Försäljning på recept

Nästan enbart kvinnor hämtade ut läkemedel innehållande progesteron (ATC-kod G03DA04) på recept i Sverige år 2015, totalt 13 588 kvinnor och 4 män [3].

Uppdaterat: 2016-12-22

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson