Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propiomazin

Klassificering: B

Preparat: Propavan, Propiomazin Orifarm

ATC kod: N05CM06

Substanser: propiomazin, propiomazinmaleat

Sammanfattning

Ingen information har hittats i litteraturen om farmakokinetiska eller farmakodynamiska könsskillnader för propiomazin.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding pharmacokinetics or dosing of propiomazin have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding dosing of propiomazin have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of propiomazin have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

In a Swedish registry study, all dispensed prescriptions to persons 75-89 years of age during a 4-month period in 2005 were analyzed. During this period, 105 007 women and 46 693 men were treated with hypnotics or sedatives. Of these, 16 289 women (16%) and 8 961 men (19%) were treated with propiomazine (adjusted odds ratio 0.77) [1]. However, in 2019, the data of propiomazine utilization from The National Board of Health and Welfare show a higher dispensation to women [2]. If this is a change over time or if it is due to the study focusing on shorter time period, while the drug utilization data was based on one year data, is not clear.

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande propiomazin (ATC-kod N05CM06) på recept i Sverige år 2019, totalt 127 654 kvinnor och 83 210 män. Det motsvarar 25 respektive 16 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 55-64 år hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande propiomazin 1,5 gånger vanligare hos kvinnor [2].

Uppdaterat: 2020-10-06

Litteratursökningsdatum: 2020-05-08

Referenser

  1. Johnell K, Fastbom J. Gender and use of hypnotics or sedatives in old age: a nationwide register-based study. Int J Clin Pharm. 2011;33:788-93. PubMed
  2. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Diana Rydberg, Carl-Olav Stiller

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson