Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Raloxifen

Klassificering: B

Preparat: Evista®, Raloxifen Ebb, Raloxifen STADA, Raloxifene Teva

ATC kod: G03XC01

Substanser: raloxifen, raloxifenhydroklorid

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

Raloxifene is a selective estrogen receptor modulator (SERM). The approved indication for raloxifene is treatment of osteoporosis and osteoporosis prophylaxis in postmenopausal women [1,2].

Försäljning på recept

Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande raloxifen (ATC-kod G03XC01) på recept i Sverige år 2015, totalt 927 kvinnor och 1 man [3].

Uppdaterat: 2016-12-23

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson