Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Retapamulin

Klassificering: A

Preparat: Altargo®

ATC kod: D06AX13

Substanser: retapamulin

Sammanfattning

Effekten av retapamulin vid hudinfektioner är likvärdig hos kvinnor och män. Studier med könsanalys avseende dosering och biverkningar har dock inte hittats.

Additional information

Pharmacokinetics an dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of retapamulin have been found.

Effects

The efficacy of topical retapamulin in patients with secondarily infected traumatic lesions was evaluated in a randomized, double-blind, placebo-controlled study (219 men, 140 women; all ages >2 months). Men/boys and women/girls receiving retapamulin had similar success rates, measured as clinical improvement [1]. Also, the original manufacturer report similar responses to retapamulin in treatment of impetigo in both sexes in clinical studies [2, 3].

Adverse events

Clinical trials of retapamulin safety have not reported sex-stratified results [1, 4].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande retapamulin (ATC-kod D06AX13) på recept i Sverige år 2015, totalt 12 757 kvinnor och 10 131 män. Det motsvarar 2,6 respektive 2,1 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 0-9 år hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande retapamulin 1,7 gånger vanligare hos kvinnor [5].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2016-03-29

Referenser

  1. Tomayko JF, Li G, Breton JJ, Scangarella-Oman N, Dalessandro M, Martin M. The safety and efficacy of topical retapamulin ointment versus placebo ointment in the treatment of secondarily infected traumatic lesions: a randomized, double-blind superiority study. Adv Skin Wound Care. 2013;26:113-21. PubMed
  2. ALTABAX ( retapamulin). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2015-04-20, cited 2016-03-29]. länk
  3. ALTABAX ( retapamulin). Labeling. U.S. Food and Drug Administration (FDA); 2012.
  4. Koning S, van der Wouden JC, Chosidow O, Twynholm M, Singh KP, Scangarella N et al. Efficacy and safety of retapamulin ointment as treatment of impetigo: randomized double-blind multicentre placebo-controlled trial. Br J Dermatol. 2008;158:1077-82. PubMed
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-05-30.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson