Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ropinirol

Klassificering: A

Preparat: ADARTREL, Requip, Requip Depot, Requip®, Ropinirol 2care4, Ropinirol Ebb, Ropinirol Krka, Ropinirol Mylan, Ropinirol Sandoz, Ropinirol Stada, Ropinirole Orifarm, Ropinirole Teva

ATC kod: N04BC04

Substanser: ropinirol, ropinirolhydroklorid

Sammanfattning

Huvudindikation för ropinirol är behandling vid Parkinsons sjukdom. Dessutom används ropinirol för behandling av Restless Legs Syndrome. Kliniska studier har visat att ropinirol inte har några dos- eller exponeringsrelaterade effekter på medelvärdet för QT-intervall hos friska manliga och kvinnliga frivilliga som titrerats upp till doser upp till 4 mg/dag.
Kliniska studier har även visat att vid orala doser så låga som 0,2 mg, undertryckte ropinirol serumprolaktinkoncentrationerna hos friska frivilliga män.
 
Vår bedömning är att de beskrivna skillnaderna inte motiverar olika dosering eller behandling hos kvinnor och män.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Oral clearance of ropinirol have shown to be similar in men and women [1]. Ropinirol is indicated for treatment of Parkinson’s disease and for treatment of Restless Legs Syndrome. Therapy with ropinirol is initiated at a low dose and gradually titrated upward according to clinical tolerability to obtain the optimum therapeutic effect. It is not necessary to adjust the initial dose based on sex [1].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of ropinirol have been found .

Adverse effects

Ropinirol have shown to have no dose- or exposure-related effect on mean QT intervals in healthy men and women titrated to doses up to 4 mg/day [1].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult the Drugs and Birth Defects Database (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

At oral doses as low as 0.2 mg, ropinirol suppressed serum prolactin concentrations in healthy men [1].

Försäljning på recept

Något fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande ropinirol (ATC-kod N04BC04) på recept i Sverige år 2015, totalt 1 702 män och 1 513 kvinnor. Det motsvarar 0,4 respektive 0,3 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70-79 år hos båda könen [2].

Uppdaterat: 2019-02-26

Litteratursökningsdatum: 2013-04-02

Referenser

  1. Requip (ropinirole). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2012-07-01, cited 2013-04-02]. länk
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-29] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Godkänt av: Mia von Euler