Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rotigotin

Klassificering: A

Preparat: Neupro®

ATC kod: N04BC09

Substanser: rotigotin

Sammanfattning

I en liten studie fann man en signal om att män utvecklade mer impulskontrollstörning än kvinnor under rotigotinbehandling. Ökad risk för impulskontrollstörning har visats för män jämfört med kvinnor som behandlas med parkinsonläkemedel.
Plasmakoncentrationen av rotigotin är likartad hos kvinnliga och manliga patienter, vid justering för kroppsvikt.
 
Vår bedömning är att de beskrivna skillnaderna inte motiverar olika dosering eller behandling hos kvinnor och män.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Women and men have shown to have similar plasma concentrations of rotigotine (body weight normalized) [1]. Rotigotine treatment is initiated at low dose and is gradually titrated according to clinical tolerability to obtain the optimum therapeutic effect. It is not necessary to adjust the dose based on sex, weight or age [2].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of rotigotine have been found.

Adverse effects

In a small study (17 women, 11 men), patients with Restless Legs Syndrome (RLS) were treated with low doses of transdermal rotigotine. Six men developed impulse control disorder, none of the women [3]. The study is small and larger studies are needed to confirm the finding. In a larger study including 642 patients impulse control disorder was found more frequently in men using dopamine agonists [4].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult the Drugs and Birth Defects Database (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Nästan lika många män och kvinnor hämtade ut depotplåster innehållande rotigotin (ATC-kod N04BC09) på recept i Sverige år 2015, totalt 831 män och 802 kvinnor [5].

Uppdaterat: 2019-02-26

Litteratursökningsdatum: 2013-04-15

Referenser

  1. Neupro (rotigotine). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2012-04-01, cited 2013-04-15]. länk
  2. Neupro (rotigotine). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency; 2016. länk
  3. Schreglmann SR, Gantenbein AR, Eisele G, Baumann CR. Transdermal rotigotine causes impulse control disorders in patients with restless legs syndrome. Parkinsonism Relat Disord. 2012;18:207-9. PubMed
  4. Carrière N, Kreisler A, Dujardin K, Destée A, Defebvre L. [Impulse control disorders in Parkinson's disease: A cohort of 35 patients]. Rev Neurol (Paris). 2012;168:143-51. PubMed
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-29] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Godkänt av: Mia von Euler