Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sågpalmetto

Klassificering: B

Preparat: Curbisal, Prosabal, Prostagard, Sabamin

ATC kod: G04CX02

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av män har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

Saw palmetto is a herbal medicinal product used to treat milder symptoms of benign prostate hyperplasia, such as nocturnal incontinence [1,2].

Försäljning på recept

Endast män hämtade ut kapslar innehållande serenoa repens (sågpalmetto) (ATC-kod G04CX02) på recept i Sverige år 2015, totalt 197 män [3].

Uppdaterat: 2017-01-04

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Tacklind J, Macdonald R, Rutks I, Stanke JU, Wilt TJ. Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database Syst Rev. 2012;12:CD001423. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson