Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

#printHeading()
#printDrugProducts()

#getText('summary')

Salmeterol i kombination med flutikason har likvärdig effekt hos kvinnor och män med KOL. Inga könsskillnader i biverkningsfrekvens har rapporterats.

En mindre studie fann generellt sämre inhalationsteknik hos kvinnor vilket gav lägre effektiv dos.

#printAdditionalInfo()

#getText('statistics')

Fler kvinnor än män hämtade ut inhalationsspray eller -pulver innehållande salmeterol (ATC-kod R03AC12) på recept i Sverige år 2017, totalt 4 765 kvinnor och 2 629 män. Det motsvarar 1,0 respektive 0,5 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 80-84 år hos kvinnor och i åldersgruppen 85 år och äldre hos män. I genomsnitt var läkemedel innehållande salmeterol 1,7 gånger vanligare hos kvinnor [10].

#getText('published'): 2020-08-28

#getText('dateOfLitteratureSearch'): 2018-11-19

#printReferences()

#getText('authors'): Linnéa Karlsson Lind

#getText('reviewers'): Mia von Euler

#getText('approvers'): Karin Schenck-Gustafsson