Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Selegilin

Klassificering: B

Preparat: Eldepryl®, Emsam, EMSAM, Selegilin Mylan

ATC kod: N04BD01

Substanser: selegilin, selegilinhydroklorid

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studies om skillnader mellan könen avseende effekt för selegilin. Farmakokinetiskt finns dock ingen påvisad könsskillnad.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

One review found no sex-related difference in the pharmacokinetics of selegiline following a single oral dose of selegiline 10 mg to six elderly men and six elderly women (age 60-85 years) [1]. No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the dosing of selegiline have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of selegiline have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of selegiline have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande selegilin (ATC-kod N04BD01) på recept i Sverige år 2015, totalt 410 män och 247 kvinnor [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2013-04-15

Referenser

  1. Mahmood I. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of selegiline An update. Clin Pharmacokinet. 1997;33:91-102. PubMed
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Expertrådet för neurologiska sjukdomar, Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson