Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Selegilin

Klassificering: B

Preparat: Eldepryl®, Emsam, EMSAM, Selegilin Mylan

ATC kod: N04BD01

Substanser: selegilin, selegilinhydroklorid

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studies om skillnader mellan könen avseende effekt för selegilin. Farmakokinetiskt finns dock ingen påvisad könsskillnad.

Additional information

The reported incidence and prevalence of Parkinson’s disease (PD) is slightly higher in men than in women. It seems that men develop PD earlier in life compared to women. Several possible explanations behind these sex differences have been suggested; the protective role of estrogens in premenopausal women, and different profiles of risk factors (environmental and/or genetic). Sex differences in clinical presentations of PD have also been reported. Since the activities of daily living might differ between men and women with PD, different treatment strategies can be recommended to men and women with PD [1].

Pharmacokinetics and dosing

One review found no sex-related difference in the pharmacokinetics of selegiline following a single oral dose of selegiline 10 mg to six elderly men and six elderly women (age 60-85 years) [7]. No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the dosing of selegiline have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of selegiline have been found.

Adverse effects

The increased risk of impulse control disorder with use of dopamine agonists is well known [2-6]. One observational study on dopamine agonists (n=642, approx. 2/3 men) reports a higher frequency of impulse control disorder in men compared to women in patients using dopamine agonists [4].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande selegilin (ATC-kod N04BD01) på recept i Sverige år 2019, totalt 278 män och 163 kvinnor [8].

Uppdaterat: 2020-10-06

Litteratursökningsdatum: 2020-05-08

Referenser

  1. Georgiev D, Hamberg K, Hariz M, Forsgren L, Hariz GM. Gender differences in Parkinson's disease: A clinical perspective. Acta Neurol Scand. 2017;136(6):570-584. PubMed
  2. Weintraub D, Siderowf AD, Potenza MN, Goveas J, Morales KH, Duda JE, Moberg PJ, Stern MB. Association of dopamine agonist use with impulse control disorders in Parkinson disease. Arch Neurol. 2006;63(7):969-73. länk
  3. Schreglmann SR, Gantenbein AR, Eisele G, Baumann CR. Transdermal rotigotine causes impulse control disorders in patients with restless legs syndrome. Parkinsonism Relat Disord. 2012;18:207-9. PubMed
  4. Carrière N, Kreisler A, Dujardin K, Destée A, Defebvre L. [Impulse control disorders in Parkinson's disease: A cohort of 35 patients]. Rev Neurol (Paris). 2012;168:143-51. PubMed
  5. Poletti M, Logi C, Lucetti C, Del Dotto P, Baldacci F, Vergallo A, Ulivi M, Del Sarto S, Rossi G, Ceravolo R, Bonuccelli U. A single-center, cross-sectional prevalence study of impulse control disorders in Parkinson disease: association with dopaminergic drugs. J Clin Psychopharmacol. 2013;33(5):691-4. PubMed
  6. Garcia-Ruiz, P J Martinez Castrillo JC, Alonso-Canovas A, Herranz Barcenas A, Vela L, Sanchez Alonso P, Mata M, Olmedilla Gonzalez N, Mahillo Fernandez I. Impulse control disorder in patients with Parkinson's disease under dopamine agonist therapy: a multicentre study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014;85(8):840-4. länk
  7. Mahmood I. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of selegiline An update. Clin Pharmacokinet. 1997;33:91-102. PubMed
  8. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Diana Rydberg, Carl-Olav Stiller

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson