Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sitagliptin

Klassificering: A

Preparat: Janumet®, Januvia®, Velmetia®, Xelevia®

ATC kod: A10BD07, A10BH01

Substanser: sitagliptin, sitagliptinfosfat, sitagliptinfosfatmonohydrat

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studies om skillnader mellan könen avseende effekt för sitagliptin. Farmakokinetiskt finns dock ingen påvisad könsskillnad.
En klinisk studie har visat att fler kvinnor fick hypoglykemi än män vid sitagliptinbehandling.

Det finns med nuvarande kunskapsunderlag inget skäl att generellt differentiera i behandling mellan kvinnor och män. Risken för hypoglykemi hos kvinnor bör dock beaktas.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Clinical studies have shown no pharmacokinetic differences between men and women of single- or multiple-dose sitagliptin [1, 2]. According to the original manufacturer, no clinically relevant pharmacokinetic sex differences have been shown [3].

In a Japanese retrospective cohort study (in total 87 678 patients), dose levels of sitagliptin were compared before and after the safety alert on the risk of serious hypoglycemic events with the combination sitagliptin and high-dose sulfonylureas. Women were prescribed lower mean daily doses of sitagliptin both before and after the safety alert (before; women : 59.6 ± 21.8 mg, men: 63.4 ± 24.4 mg, after; women: 57.2 ± 20.1 mg, men: 61.6 ± 23.7 mg) [4]. However, the original manufacturer do not recommend any dose adjustment based on sex [3].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of sitagliptin have been found.

Adverse effects

A study evaluated the relative risk of hypoglycemic events in patients (691 men, 481 women) treated with sitagliptin or glipizide after adjustning for the most recently measured HbA1c value. The adjusted hazard ratio for women on either of the two studied drugs was 2.05, indicating that women had a twofold increase in risk of experiencing confirmed hypoglycemia relative to men. In multivariate analysis, female sex was one of the factors associated with a higher risk of hypoglycemia [5].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande sitagliptin (ATC-kod A10BH01) på recept i Sverige år 2015, totalt 21 184 män och 14 405 kvinnor. Det motsvarar 4,4 respektive 3,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 65-84 år hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande sitagliptin 1,5 gånger vanligare hos män [6].

Fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande kombination av metformin och sitagliptin (ATC-kod A10BD07) på recept i Sverige år 2015, totalt 3 281 män och 1 685 kvinnor. Det motsvarar 0,7 respektive 0,4 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 60-79 år hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande kombination av metformin och sitagliptin dubbelt så vanligt hos män [6].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2014-08-19

Referenser

  1. Lyseng-Williamson KA. Sitagliptin. Drugs. 2007;67:587-97. PubMed
  2. Golightly LK, Drayna CC, McDermott MT. Comparative clinical pharmacokinetics of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Clin Pharmacokinet. 2012;51:501-14. PubMed
  3. JANUVIA (sitagliptin). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA); 2014.
  4. Sato D, Sato Y, Masuda S, Kimura H. Impact of the sitagliptin alert on prescription of oral antihyperglycemic drugs in Japan. Int J Clin Pharm. 2012;34:917-24. PubMed
  5. Krobot KJ, Ferrante SA, Davies MJ, Seck T, Meininger GE, Williams-Herman D et al. Lower risk of hypoglycemia with sitagliptin compared to glipizide when either is added to metformin therapy: a pre-specified analysis adjusting for the most recently measured HbA(1c) value. Curr Med Res Opin. 2012;28:1281-7. PubMed
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson