Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sterkuliagummi

Klassificering: B

Preparat: Inolaxol®

ATC kod: A06AC03

Substanser: sterkuliagummi

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och säkerhet för sterkuliagummi.
 

Additional information

Sterculia gum is used as a dietary fiber in obstipation.

Pharmacokinetics and dosing

Sterculia gum is not absorbed when administrated orally. No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of sterculia gum have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of sterculia gum have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of sterculia gum have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

The palatability of the bulk additives sterculia gum, psyllium and methylcellulose has been studied in patients and hospital personnel (74 men, 106 women). Each volunteers received a single dose of each of two of the bulk additives. Women preferred sterculia gum while men preferred psyllium [1].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande sterkuliagummi (ATC-kod A06AC03) på recept i Sverige år 2015, totalt 61 442 kvinnor och 30 356 män. Det motsvarar 13 respektive 6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande sterkuliagummi 1,9 gånger vanligare hos kvinnor [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-08-26

Referenser

  1. Flaherty EV, O'Doherty J, Fielding JF. The palatability of colloidal bulk forming agents. J Int Med Res. 1980;8:262-4. PubMed
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson