Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Takrolimus

Klassificering: B

Preparat: Protopic, Takrolimus 2care4, Takrolimus Abacus Medicine, Takrolimus Accord, Takrolimus Ebb, Takrozem

ATC kod: D11AH01

Substanser: takrolimus, takrolimusmonohydrat

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för takrolimus.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No difference between men and women has been shown for transdermal absorption in general [1].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding effects of tacrolimus have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of tacrolimus have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut salva innehållande takrolimus (ATC-kod D11AH01) på recept i Sverige år 2016, totalt 14 571 kvinnor och 10 261 män. Det motsvarar 2,96 respektive 2,08 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 60-64 år hos kvinnor och 30-39 år hos män. I genomsnitt var läkemedel innehållande takrolimus 1,4 gånger vanligare hos kvinnor [2].,,, 

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2017-03-24

Referenser

  1. Schwartz JB. The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 2003;42:107-21. PubMed
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-03-23.] länk

Författare: Maria Enghag

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson