Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tibolon

Klassificering: B

Preparat: Boltin, Livial, Livial®, Tibelia, Tibocina, Tibolon Aristo, Tibolon Mylan, Tibolon Orifarm

ATC kod: G03CX01

Substanser: tibolon

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

Tibolone is used as hormone replacement therapy (HRT) in estrogen deficiency syndrome in women more than one year after menopause [1,2], and as second line treatment for the prevention of osteoporosis in postmenopausal women at high risk of future fractures and with intolerance to, or contraindicated for, other medical drugs approved for the prevention of osteoporosis [1]. It is not used in the US [3].

Försäljning på recept

Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande tibolon (ATC-kod G03CX01) på recept i Sverige år 2015, totalt 9483 kvinnor och 3 män. Det motsvarar 2,0 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 55-59 år hos kvinnor [4].

Uppdaterat: 2017-03-31

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Formoso G, Perrone E, Maltoni S, Balduzzi S, Wilkinson J, Basevi V et al. Short-term and long-term effects of tibolone in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2016;10:CD008536. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson