Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ulipristal

Klassificering: B

Preparat: ellaOne, Esmya

ATC kod: G03AD02, G03XB02

Substanser: ulipristal, ulipristalacetat

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

Ulipristal is used as emergency contraception [1,2], as pre-operative treatment of moderate to severe symptoms of uterine myoma in women of childbearing age [1], and as abortifacient [2].

Försäljning på recept

Enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande ulipristal (ATC-kod G03XB02) på recept i Sverige år 2015, totalt 2 668 kvinnor. Det motsvarar 0,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 45-49 år.,,Nästan enbart kvinnor hämtade ut akutpreventivmedel innehållande ulipristal (ATC-kod G03AD02) på recept i Sverige år 2015, totalt 622 kvinnor och 2 män [3].,, 

Uppdaterat: 2016-12-23

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson