Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Umeklidinium

Klassificering: A

Preparat: ANORO ELLIPTA, Incruse Ellipta, Trelegy Ellipta

ATC kod: R03AL03, R03AL08, R03BB07

Substanser: umeklidinium, umeklidiniumbromid

Sammanfattning

Begränsade data från kontrollerade kliniska prövningar med umeklidinium tyder inte på någon större skillnad för effekt eller farmakokinetik mellan män och kvinnor.

Additional information

COPD (chronic obstructive pulmonary disease) affects more women than men and women often get a more serious and rapidly progressive disease [1].

Pharmacokinetics and dosing

Population pharmacokinetic analysis (69% male) showed no evidence of a clinically significant sex difference in systemic exposure of umeclidinium [2].

Effects

Population pharmacokinetic analysis (69% male) showed no evidence of a clinically significant sex difference in effect [2].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the adverse effects of umeclidinium have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande umeklidinium (ATC-kod R03BB07) på recept i Sverige år 2019, totalt 1 570 kvinnor och 1 911 män. Det motsvarar 3 respektive 2 personer per tiotusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75-84 år hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande umeklidinium 1,4 gånger vanligare hos kvinnor [3].

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande kombination av umeklidinium och vilanterol (ATC-kod R03AL03) på recept i Sverige år 2019, totalt 2 165 kvinnor och 1 800 män. Det motsvarar 4,3 respektive 3,5 personer per tiotusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75-84 år hos båda könen. I åldersgruppen 0-79 år var läkemedel innehållande kombination av umeklidinium och vilanterol i genomsnitt 1,3 gånger vanligare hos kvinnor och i åldersgruppen 80 år och äldre i genomsnitt 1,4 gånger vanligare hos män [3].

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande kombination av umeklidinium, vilanterol och flutikasonfuroat (ATC-kod R03AL08) på recept i Sverige år 2019, totalt 2 727 kvinnor och 2 146 män. Det motsvara 5 respektive 4 personer per tiotusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75-84 år hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande kombination av umeklidinium, vilanterol och flutikasonfuroat 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2020-11-13

Litteratursökningsdatum: 2020-11-02

Referenser

  1. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Socialstyrelsen. [updated 2018-01-29, cited 2020-09-14]. länk
  2. Food and Drug Adinistration (FDA). Prescribing information - ANORO ELLIPTA (umeclidinium and vilanterol). Drugs@FDA [www]. [updated 2013-12-01, cited 2020-09-30]. länk
  3. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.] länk

Författare: Ishita Huq, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Diana Rydberg, Carl-Olav Stiller

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson