Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vilanterol

Klassificering: B

Preparat: ANORO ELLIPTA, RELVAR ELLIPTA, Trelegy Ellipta

ATC kod: R03AK10, R03AL03, R03AL08

Substanser: vilanterol, vilanteroltrifenatat

Sammanfattning

Begränsade data från kontrollerade kliniska prövningar av vilanterol, tyder inte på någon större skillnad för farmakokinetiken mellan kvinnor och män. Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och säkerhet för vilanterol.

Additional information

COPD (chronic obstructive pulmonary disease) affects more women than men and women often get a more serious and rapidly progressive disease [1]. Adult asthma is more common in women while childhood asthma is more common in boys. The reversal of this sex difference in prevalence occurs around puberty which suggests that sex hormones may play a role in the etiology of asthma [2]. However, some studies suggest that there are sex differences in expression and diagnosing of asthma, and it has been discussed if women are under-treated for respiratory diseases or not [3, 4].

Pharmacokinetics and dosing

In a population pharmacokinetic analysis in asthma patients (356 men, 500 women) and COPD patients (751 men, 340 women), there was no evidence of a patient’s sex influencing the pharmacokinetics of vilanterol [5]. In a population pharmacokinetics study of inhaled vilanterol in COPD patients (795 men, 327 women), there was no notable difference in vilanterol systemic exposure between the sexes [6]. Population pharmacokinetic analysis (69% male) showed no evidence of a clinically significant effect of patient’s sex on systemic exposure of vilanterol [7]. 

In a multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled study with children aged 5-11 years, 18 boys and 10 girls with persistent asthma, inhaled vilanterol 25 µg showed similar pharmacokinetic profiles irrespective of sex. No relationship between patient’s sex and Cmax or AUC (0-t) was observed [8].

In a randomized, double-blind, repeated-dose, 2-way crossover study, with children with persistent asthma (15 boys, 11 girls, aged 5-11), the pharmacokinetic profile of the combination therapy with fluticasone furoate and vilanterol, did not seem to be affected by the patient’s sex [9].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of vilanterol have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the adverse effects of vilanterol have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande kombination av vilanterol och flutikasonfuroat (ATC-kod R03AK10) på recept i Sverige år 2019, totalt 4 481 kvinnor och 3 826 män. Det motsvarar 9 respektive 7 personer per tiotusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75-84 år hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande kombination av vilanterol och flutikasonfuroat 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [10].

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande kombination av vilanterol och umeklidinium (ATC-kod R03AL03) på recept i Sverige år 2019, totalt 2 165 kvinnor och 1 800 män. Det motsvarar 4 respektive 4 personer per tiotusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75-84 år hos båda könen. I åldersgruppen 0-79 år var läkemedel innehållande kombination av umeklidinium och vilanterol i genomsnitt 1,3 gånger vanligare hos kvinnor och i åldersgruppen 80 år och äldre i genomsnitt 1,4 gånger vanligare hos män [10].

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande kombination av vilanterol, umeklidinium och flutikasonfuroat (ATC-kod R03AL08) på recept i Sverige år 2019, totalt 2 727 kvinnor och 2 146 män. Det motsvarar 5 respektive 4 personer per tiotusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75-84 år hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande kombination av umeklidinium, vilanterol och flutikasonfuroat 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [10].

Uppdaterat: 2020-11-13

Litteratursökningsdatum: 2020-08-07

Referenser

  1. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Socialstyrelsen. [updated 2018-01-29, cited 2020-09-14]. länk
  2. Dharmage SC, Perret JL, Custovic A. Epidemiology of Asthma in Children and Adults. Front Pediatr. 2019;7:246. PubMed
  3. Dales RE, Mehdizadeh A, Aaron SD, Vandemheen KL, Clinch J. Sex differences in the clinical presentation and management of airflow obstruction. Eur Respir J. 2006;28:319-22. PubMed
  4. Tantisira KG, Colvin R, Tonascia J, Strunk RC, Weiss ST, Fuhlbrigge AL et al. Airway responsiveness in mild to moderate childhood asthma: sex influences on the natural history. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:325-31. PubMed
  5. Revinty Ellipta (vilanterol). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA) [updated 2019-05-21, cited 2020-08-07]
  6. Siederer S, Allen A, Yang S. Population Pharmacokinetics of Inhaled Fluticasone Furoate and Vilanterol in Subjects with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2016;41(6):743-758. PubMed
  7. Food and Drug Adinistration (FDA). Prescribing information - ANORO ELLIPTA (umeclidinium and vilanterol). Drugs@FDA [www]. [updated 2013-12-01, cited 2020-09-30]. länk
  8. Oliver A, VanBuren S, Allen A, Hamilton M, Tombs L, Kempsford R et al. Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of Vilanterol, a Novel Inhaled Long-Acting β-Agonist, in Children Aged 5-11 Years with Persistent Asthma: A Randomized Trial. Clin Pharmacol Drug Dev. 2014;3(3):215-221. PubMed
  9. Oliver A, VanBuren S, Allen A, Hamilton M, Tombs L, Inamdar A et al. Tolerability of fluticasone furoate/vilanterol combination therapy in children aged 5 to 11 years with persistent asthma. Clin Ther. 2014;36(6):928-939e1. PubMed
  10. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.] länk

Författare: Ishita Huq, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Diana Rydberg, Carl-Olav Stiller

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson