Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zuklopentixol

Klassificering: B

Preparat: Cisordinol Depot, Cisordinol®, Cisordinol® Depot, Cisordinol-Acutard®, Clopixol, Clopixol Depot, Clopixol-Acutard

ATC kod: N05AF05

Substanser: zuklopentixol, zuklopentixolacetat, zuklopentixoldekanoat, zuklopentixoldihydroklorid, zuklopentixolhydroklorid

Sammanfattning

Zuklopentixol är ett antipsykotiskt läkemedel ur första generationen, som blockerar dopamin D2-receptorer. Det saknas studier och systematiska översikter som har analyserat skillnader i effekt eller biverkningar av zuklopentixol mellan män och kvinnor.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding pharmacokinetics and dosing of zuclopenthixol have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the antipsychotic effect of zuclopenthixol have been found.

Adverse effects

Publications reporting sex differences of zuclopenthixol regarding adverse effects were not found. However, a register based study in patients older than 65 years (179 men, 356 women) did not detect any sex difference regarding the risk of death with zuclopenthixol [1].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult the Drugs and Birth Defects Database (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut läkemedel innehållande zuklopentixol (ATC-kod N05AF05) på recept i Sverige år 2018, totalt 3 204 män och 3 131 kvinnor. Det motsvarar 0,6 respektive 0,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 55-59 år hos män och 60-64 år hos kvinnor. I genomsnitt var läkemedel innehållande zuklopentixol 1,2 gånger vanligare hos män [2].

Uppdaterat: 2019-09-07

Litteratursökningsdatum: 2019-07-20

Referenser

  1. Schmedt N, Kollhorst B, Enders D, Jobski K, Krappweis J, Garbe E et al. Comparative risk of death in older adults treated with antipsychotics: A population-based cohort study. Eur Neuropsychopharmacol. 2016;26(9):1390-1400. PubMed
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-08-19.] länk

Författare: Carl-Olav Stiller, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson