Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klassificering

Publicerat 2018-08-16

Alla läkemedelssubstanser i Janusmed kön & genus tilldelas en klassificering enligt en fyrgradig skala. Klassificeringen baseras på mängden evidens om könsskillnader för substansen som hittats vid litteratursökningarna.

Definition av klasser i klassificeringsskalan:

Klass

Inga könsskillnader visade eller inga kliniskt relevanta könsskillnader visade
Det finns dokumentation om att könsskillnader inte har observerats för läkemedlet, eller det finns dokumentation om icke-kliniskt relevanta könsskillnader för läkemedlet.

Klass

Data om könsskillnader saknas
Det finns ingen dokumentation om könsskillnader för läkemedlet.
Denna klassificering används även för könsspecifika läkemedel, t ex könshormoner.

Klass

Kliniskt relevanta könsskillnader för vissa patientgrupper
Det finns evidens om könsskillnader för läkemedlet som är kliniskt relevanta för vissa patienter, t ex gravida kvinnor eller äldre.

Klass

Kliniskt relevanta könsskillnader
Det finns god evidens om kliniskt relevanta könsskillnader för läkemedlet.

Senast ändrad

Sökbara substanser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z