Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kontakta oss

För frågor om källan kontakta: e-tjanster.hsf@sll.se

Hälso- och sjukvårdspersonal inom Stockholms län kan vid individuella frågeställningar kring en patient och vid oklarhet eller avsaknad av information i källan kontakta läkemedelsinformationscentralen Karolic, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm karolic.karolinska@sll.se.

Sjukvårdspersonal i övriga Sverige hänvisas till sin regionala läkemedelsinformationscentral.

Informationen i källan vänder sig enbart till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som har frågor hänvisas till sin behandlande läkare.

Senast ändrad