Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Länkar

Centrum för genusmedicin, Karolinska Institutet

Gendered reactions, Centrum för genusmedicin, Karolinska Insitutet

eGender eLearning course in gender medicine, Institute of Gender in Medicine (GIM), Charité, Universitätsmedizin Berlin

Office of Research on Women's Health, National Institutes of Health

Drug Trials Snapshots, U.S. Food and Drug Administration

Handbook of Clinical Gender Medicine. Schenck-Gustafsson K, DeCola PR, Pfaff DW, Pisetsky DS, editor. 1st ed. Karger; 2012.

Så godkänns ett läkemedel - Test på både kvinnor och män, Läkemedelsverket

Publikationer

Stora könsskillnader i användningen av läkemedel. Loikas D, Wettermark B, von Euler M, et al. Läkartidningen. 2011;108:40

Differences in drug utilisation between men and women: a cross-sectional analysis of all dispensed drugs in Sweden. Loikas D, Wettermark B, von Euler M, et al. BMJ Open. 2013 May 3;3(5).

Treatment of hypertension in men and women. Charlotta Ljungman. Göteborgs universitet. 2014.

Does patient's sex influence treatment in primary care? Experiences and expressed knowledge among physicians - a qualitative study. Loikas D, Karlsson L, von Euler M, et al. BMC Fam Pract. 2015 Oct 13;16(1):137.

Senast ändrad 2019-03-11