Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lästips

Böcker och rapporter

Handbook of Clinical Gender Medicine. Schenck-Gustafsson K, DeCola PR, Pfaff DW, Pisetsky DS, editor. 1st ed. Karger; 2012.

(O)jämställdhet i hälsa och vård. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 2019.

 

Hemsidor

Centre for Gender Medicine, Karolinska Institutet

Gendered Reactions, Centre for Gender Medicine, Karolinska Insitutet

Gendered Innovation Alliance, Karolinska Institutet

European Society of Gender Health and Medicine

International Society of Gender Medicine (IGM)

Office of Research on Women's Health, National Institutes of Health (NIH)

Drug Trials Snapshots, U.S. Food and Drug Administration (FDA)

eGender Medicine - Webbkurs i genusmedicin, Institute of Gender in Medicine (GIM), Charité, Universitätsmedizin Berlin

 

Publikationer och avhandlingar

Sex and gender aspects in drug utilization. Desirée Loikas. Karolinska Insitutet. 2021.

Sex differences in cancer risk and survival. Cecilia Radkiewicz. Karolinska Institutet. 2019.

Sex differences in adverse drug events from cardiovascular medicines in routine care. Diana Rydberg. Karolinska Institutet. 2019.

Depression among adolescents and young adults: social and gender differences. Therese Wirback. Karolinska Institutet. 2018.

Antiepileptic drug utilization: need of sex-specific information and decision support. Linnéa Karlsson Lind. Karolinska Institutet. 2018.

Sex and gender differences in patients undergoing ablation of atrial arrhythmias. Carina Carnlöf. Karolinska Institutet. 2018.

Diagnostic precision and sex differences in quantitative cardiovascular magnetic resonance. Jannike Nickander. Karolinska Institutet. 2018.

Sex differences in drugs: the development of a comprehensive knowledge base to improve gender awareness prescribing. Karlsson Lind L, von Euler M, Korkmaz S, Schenck-Gustafsson K. Biol Sex Differ. 2017 Oct 24;8(1):32.

Does patient's sex influence treatment in primary care? Experiences and expressed knowledge among physicians - a qualitative study. Loikas D, Karlsson L, von Euler M, et al. BMC Fam Pract. 2015 Oct 13;16(1):137.

Severe sepsis epidemiology and sex-related differences in inflammatory markers. Sofie Jacobson. Umeå Universitet. 2014.

Treatment of hypertension in men and women. Charlotta Ljungman. Göteborgs universitet. 2014.

Differences in drug utilisation between men and women: a cross-sectional analysis of all dispensed drugs in Sweden. Loikas D, Wettermark B, von Euler M, et al. BMJ Open. 2013 May 3;3(5).

Stora könsskillnader i användningen av läkemedel. Loikas D, Wettermark B, von Euler M, et al. Läkartidningen. 2011;108:40


Senast ändrad

Engelsk flagga

Sökbara substanser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z