Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mall

2018-01-23 Svenska kvinnor med hjärtinfarkt bör behandlas bättre
En ny svensk studie har analyserat könsskillnader i behandling, överlevnad och sjuklighet efter hjärtinfarkt. Från databasen SW

Senast ändrad