Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beklometason

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2017-12-21

[Siv Martini 2015-08-19] Kollat. Finns i kombination med formoterolfumaratdihydrat