Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glykopyrronium

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2017-12-21

Övrigt (ej publicering) referens Novartis 2016-07-27