Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medroxiprogesteron

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Information

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Baserat på förmåga att binda till androgenreceptorn, binda till SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) och studier på fisk utgör medroxyprogesteron en mycket lägre miljörisk än levonorgestrel och noretisteron. En substans förmåga att aktivera androgenreceptorn i fisk tros bidra till ökad risk för miljöpåverkan, och bindning till SHBG tros bidra till ökad biokoncentrationsförmåga (och därmed potens) i fisk.

Fass miljöinformation

Tillverkare har på fass.se angett att data saknas. Det är frivilligt för dem att lämna dessa uppgifter.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm