Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mometason

Information

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Asmanex Twisthaler (mometason) (hämtad 2018-07-04).

Fara

Persistens: "DT50 (total system) = 81 to 105 days (OECD 308)." Mometason bryts ned långsamt i miljön.

Bioackumulation: Log Kow: pH 5 = 4,66, pH 7 = 4,68, pH 9 = 4,81. "BCFwhole body, total residues = 104.9 to 107.1. Since BCF < 500, mometasone furoate has low potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst för fisk (Pimephales promelas) (OECD 210) NOEC 32d (total length and dry weight) = 0,14 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,42 vilket ger risken låg.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-04] Finns Fass-info från MSD. Ingen assessment report. Ändrat risk från 2013 till 2015. Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst fisk 0,14 mikrog/L, dvs. T = 3. Jag kollar detta med referensgruppen men publicerar med tanke på företagets konklusion: Bioackumulation: Log Kow: pH 5 = 4,66, pH 7 = 4,68, pH 9 = 4,81. "BCFwhole body, total residues = 104.9 to 107.1. Since BCF < 500, mometasone furoate has low potential for bioaccumulation."