Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

R-test-gunnar

Fara - P - B - T -

Text

Text

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm