Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Triamcinolon

Fara 5* P 3 B 0 T 2* Risk Kan ej uteslutas

Information

Toxicitetsstudier på fisk saknas varför miljörisken inte kan beräknas.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-05-16

[Siv Martini 2016-04-25] Ska var signerad då T-värdet har ändrats