Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acarbose

Hazard 3* P 3 B 0 T 0* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm