Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alprazolam

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Miljöinformation saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM