Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desmopressin

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Desmopressin Ferring (hämtad 2019-06-14).

Risk

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner inte bedöms medföra någon miljöpåverkan, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-06-14

2019-06-14. Finns Fass-info om undantagen med tillägg "Even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active". Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Lagt till "... are exempted they should still be regarded as biologically active."