Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karboplatin

Fara 4* P 3* B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-05

[Siv Martini 2015-08-24] Kollat