Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketotifen

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Information

Med undantag för B baseras uppgifterna om fara och risk på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2018-11-01). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Underlaget för uppgift om B kommer från artikeln Fick J och medarbetare 2010.

Artikeln Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals

Critical effect concentration (CEC) för ketotifen är 12 ng/L. Log P anges till 3,9.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-11-07

[Helena Ramström 2018-11-01] Ingen Fass-info och ingen assessment report. Inget i mätrapporter. Finns i Ficks artikel om 500 pharmaceuticals. Hittar ingen "gammal" Fass-info i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. B=3 osäker ändrat till B=0.