Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klemastin

Fara - P - B 3 T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Underliggande information för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Tavegyl (klemastin) (hämtad 2018-10-31).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log Pow is 6.4 calculated using a Novartis in-house program."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av klemastin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län

Klemastin har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016) men detekterades inte vid mätningar 2017.

Artikeln Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals

Critical effect concentration (CEC) för klemastin är 0,74 ng/L. Log P anges till 5,5.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-01-21

[Helena Ramström 2019-01-21] Eftersom inga data finns för P och T har jag ändrat 3* till "-". [Helena Ramström 2018-10-31] Finns Fass-info från GSK men ingen assessment report. Finns i SLL:s mätrapport 2012-2016 har varit med i mätningar 2017, under LOQ. Finns med i Ficks artikel Predicted critical concentrations for 500 pharmaceuticals. Ändrat riskbedömt från 2011 till 2016. Lagt till osäkert för T=3.