Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levobupivakain

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-08-10

Siv Martini: Ref AbbVie 2016-07-27