Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tasonermin

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-31

2019-04-17. Lag till text som finns i Fass miljöinformation för Beromun (tasonermin) om undantag.