Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amiloride

Hazard 4* P 3* B 0 T 1* Risk Cannot be excluded

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.