Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bisacodyl

Hazard 5 P 3 B 0 T 2 Risk Insignificant

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.