Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bortezomib

Hazard - P - B - T 3 Risk Insignificant

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.