Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bupivacaine

Hazard 5* P 3* B 0 T 2* Risk Cannot be excluded

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.