Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cisatracurium

Hazard 2* P 0 B 0 T 2* Risk Cannot be excluded

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.