Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Clindamycin

Hazard 6* P 3 B 0 T 3* Risk Cannot be excluded

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.