Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyclopentolate

Hazard - P - B 0 T - Risk Cannot be excluded

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.