Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Didanosine

Hazard 3* P 3 B 0 T 0* Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm