Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gadodiamide

Hazard 3 P 3 B 0 T 0 Risk Insignificant

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.