Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Indinavir

Hazard 1* P 0 B 0 T 1* Risk Insignificant

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.