Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mefloquine

Hazard 6 P 3 B 0 T 3 Risk Insignificant

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.