Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxymetazoline

Hazard 5* P 3* B 0 T 2* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm