Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Penciclovir

Hazard 3* P 3 B 0 T 0* Risk Insignificant

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.