Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Phenytoin

Hazard - P - B - T - Risk Cannot be excluded

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.